facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M R Rao 155,460
2 pkumarx 8,700
3 Anwitp 4,580
4 Manabendra mukherjee 3,640
5 MANISHA SETIYA 3,180
6 Sanjeev Sachdev 3,090
7 sai srikanth 1,480
8 shivankit 1,030
9 Ghizlan arora 860
10 sim a 830
11 ramraj raj 580
12 vishal kumar 435
13 Vikas Bhati 350
14 titus peris 305
15 sai srikanth 300
16 Verinder Kumar 285
17 vishal shah 270
18 Subhadip Roy 265
19 Upendra Singh 245
20 kaur kk 235