facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M R Rao 209,965
2 pkumarx 21,840
3 Anwitp 10,760
4 Ravneet Nirankari 3,315
5 Sanjeev Sachdev 3,275
6 Aarthi Basrur 1,355
7 Sarvesh Sharma 875
8 PRATHOSH G.S 610
9 bijal vyas 370
10 Umang Ramani 345
11 Ramvaros Kumar 335
12 Vinodh Aradhya (MBA) 310
12 Roshan Kumar 310
14 Prashanth Shan 295
15 Aldrin Antony 280
15 Anuja Sharma 280
17 Natasha Jain 260
18 Vivek Garg 255
18 Jitender Kumar Yadav 255
20 kaur kk 250