facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M R Rao 720,500
2 pkumarx 31,435
3 shivankit 30,895
4 Anwitp 14,300
5 Sanjeev Sachdev 11,955
6 MANISHA SETIYA 4,325
7 Manabendra mukherjee 4,205
8 Shweta Sarkar Ghosh 2,920
9 Prakash Patel 1,870
10 Sriram Ganapathy 1,780
11 sai srikanth 1,725
12 sathish k 1,020
13 prachi vyas 1,010
14 Priya sri966 945
15 Patel Jignesh Popatbhai 935
16 murali prabu 925
16 Lalitha Poorna 925
18 Sanjay Kumar Srivastava 880
19 Ghizlan arora 860
20 sim a 830