facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 770,000
2 Anwitp 126,400
3 shantkumar 68,970
4 anshul daswani 10,555
5 SK RAJA 8,070
6 Sanjeev Sachdev 4,015
7 Jess 3,255
8 MAYUR DHALE 2,500
9 P Sudhakar 1,955
10 Vimal Kumar Basu 1,660
11 ADITYA 1,640
12 Kusum Bansal 1,550
13 RamaRao Dontula 1,265
14 rajat mishra 1,260
15 RITIKA SAINI 1,160
16 hijas 1,025
17 Mudassar Khan 990
17 Jaquiline 990
19 ashfiya mohtesham 870
20 rinto marshal 785