facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 3,575,935
2 Anwitp 230,660
3 shantkumar 68,970
4 MAYUR DHALE 59,260
5 A.D.Lakshman 24,060
6 Sanjeev Sachdev 19,535
7 anshul daswani 13,025
8 Jess 9,060
9 SK RAJA 8,130
10 amlan 3,255
11 VANI MOKKAPATI 2,540
11 VISHNUBHATLA VENKATA KRISHNA PRASAD 2,540
13 kaur kk 2,515
14 Kusum Bansal 2,380
15 Pankaj kumar 2,255
16 Souraprabha Ray 2,235
17 P Sudhakar 2,225
18 Venkatraman N 2,000
19 fostermaxw ken 1,980
20 Dhanraj Labba 1,965