facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 2,030,890
2 Anwitp 185,280
3 shantkumar 68,970
4 MAYUR DHALE 29,665
5 anshul daswani 13,025
6 Sanjeev Sachdev 11,890
7 SK RAJA 8,130
8 A.D.Lakshman 7,060
9 Jess 6,970
10 amlan 3,255
11 Kusum Bansal 2,380
12 Pankaj kumar 2,255
13 P Sudhakar 2,205
14 tupurani v ranga c 1,835
15 Vimal Kumar Basu 1,660
16 ADITYA 1,640
17 koollizzy 1,515
18 kaur kk 1,375
19 VANI MOKKAPATI 1,340
19 VISHNUBHATLA VENKATA KRISHNA PRASAD 1,340