facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 576,200
2 Anwitp 99,070
3 shantkumar 68,970
4 anshul daswani 3,250
5 Sanjeev Sachdev 2,900
6 Vimal Kumar Basu 1,660
7 ADITYA 1,640
8 Kusum Bansal 1,380
9 RamaRao Dontula 1,265
10 rajat mishra 1,260
11 RITIKA SAINI 1,160
12 Jess 1,055
13 hijas 1,025
14 Mudassar Khan 990
15 Jaquiline 970
16 ashfiya mohtesham 870
17 MAYUR DHALE 710
18 rinto marshal 700
19 sahajanandakumar 650
20 Nagalakshmi 630